آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی تمام کد آهنگ های پیشواز ایرانسل سالار عقیلی خواننده خوب و پرطرفدار ایران با صدایی ماندگار .

سالار عقیلی Salar Aghili از خوانندگان خوش صدا و محبوب ایران است که با آهنگ های وطنی بیشتر شناخته شده است و دیده شده است .

آهنگ پیشواز سالار عقیلی از درخواست های مکرر کاربران ایرانی می باشد که ما در مجله سرگرمی اولی ها قصد داریم تا آهنگ های پیشواز ایرانسل سالار عقیلی را برای طرفداران این خواننده خوش صدای ایران قرار دهیم .

آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی

آهنگ پیشواز ایرانسل سالار عقیلی شامل تمام کد آهنگ های پیشواز سالار عقیلی خواننده خوش صدای ایران می باشد که در اپراتور ایرانسل منتشر شده است .

331642 …………….. خوش آنکه وصال

331643 …………….. به تیغم اگر کشد

331644 …………….. زلف آشفته

331645 …………….. درد عشقی‌ کشیدم که مپرس

331646 …………….. شاه شمشاد

331647 …………….. عشق و ملک

331648 …………….. عشق ماند

331649 …………….. ای کاروان

221632 …………….. خاک مهر آئین

221828 …………….. سالهای مشروطه

7711038 …………….. آواز دشتی

7711516 …………….. آواز راک با بیت سعدی1

7711517 …………….. آواز راک با بیت سعدی2

7711518 …………….. آواز راک با بیت سعدی3

7712675 …………….. آواز سه گاه1

7712676 …………….. آواز سه گاه2

7711022 …………….. آواز شور 1

7711023 …………….. آواز شور 2

7711024 …………….. آواز شور 3

7712691 …………….. آواز شور به شوشتر

7711021 …………….. آواز شور بی کلام

7712679 …………….. آواز مخالف به ابو عطا1

7712680 …………….. آواز مخالف به ابو عطا2

7712681 …………….. آواز مخالف به ابو عطا3

7712667 …………….. آواز همایون1

7712668 …………….. آواز همایون2

7711046 …………….. آواز چهارگاه

7712671 …………….. آواز چکاوک به سه گاه1

7712672 …………….. آواز چکاوک به سه گاه2

3317541 …………….. آواز گرگ

33110451 …………….. آیینه ی شکسته

55110711 …………….. از تنهایی گریه مکن

55110712 …………….. از تنهایی گریه مکن2

221829 …………….. از خون جوانان وطن

291128 …………….. از خون جوانان وطن

491330 …………….. از خون جوانان وطن

33112880 …………….. اسرار ازل

33112881 …………….. اسرار ازل قطعه دوم

7711041 …………….. افسون سخن 1

7711061 …………….. افسون سخن 2

7711040 …………….. افسون سخن بی کلام

7711013 …………….. امید دل 1

7711014 …………….. امید دل 2

7711015 …………….. امید دل 3

7711016 …………….. امید دل 4

7711012 …………….. امید دل بی کلام

55110715 …………….. اندیشه وطن

55110716 …………….. اندیشه وطن2

55110717 …………….. اندیشه وطن3

221833 …………….. ای زلف سر کج

491331 …………….. ای زلف سر کج

221834 …………….. ای زلف سر کج 1

331649 …………….. ای کاروان

4418328 …………….. با تو

3318978 …………….. بار دگر آن مست

44119932 …………….. بال در بال خیال1

44119933 …………….. بال در بال خیال2

33110454 …………….. ببارد خزانم

3319265 …………….. بلبل پاییز

331643 …………….. به تیغم اگر کشد

4418235 …………….. بهاران

3317537 …………….. بوی خوش عید

44119936 …………….. بی کلام خوشه های گندم

2211376 …………….. تبریز در مه.تیتراژ انتهایی

7711519 …………….. تصنیف ابر 1

7711520 …………….. تصنیف ابر 2

7711521 …………….. تصنیف ابر 3

7711522 …………….. تصنیف ابر 4

7712682 …………….. تصنیف ابوعطا1

7712683 …………….. تصنیف ابوعطا2

3317535 …………….. تصنیف بهار آمد

7711525 …………….. تصنیف دیوانه ی مست1

7711526 …………….. تصنیف دیوانه ی مست2

7711527 …………….. تصنیف دیوانه ی مست3

7711528 …………….. تصنیف دیوانه ی مست4

7712673 …………….. تصنیف سه گاه1

7712674 …………….. تصنیف سه گاه2

7711017 …………….. تصنیف شور امید دل 1

7711018 …………….. تصنیف شور امید دل 2

7711019 …………….. تصنیف شور امید دل 3

7712688 …………….. تصنیف شور1

7712689 …………….. تصنیف شور2

7712690 …………….. تصنیف شور3

7712692 …………….. تصنیف شوشتری1

7712693 …………….. تصنیف شوشتری2

7711503 …………….. تصنیف غلام قمر بر غزل مولانا1

7711504 …………….. تصنیف غلام قمر بر غزل مولانا2

7711505 …………….. تصنیف غلام قمر بر غزل مولانا3

7711506 …………….. تصنیف غلام قمر بر غزل مولانا4

7712665 …………….. تصنیف همایون1

7712666 …………….. تصنیف همایون2

7711511 …………….. تصنیف هوای آفتاب 1

7711512 …………….. تصنیف هوای آفتاب 1 بیکلام

7711513 …………….. تصنیف هوای آفتاب 2

7711514 …………….. تصنیف هوای آفتاب 3

7711515 …………….. تصنیف هوای آفتاب 4

55110726 …………….. تنهایی بیکلام

3316112 …………….. تو مرا

3317540 …………….. تکنوازی تار

3318977 …………….. تکنوازی تنبور

3318974 …………….. تکنوازی عود

7711523 …………….. تکنوازی عود1

7711524 …………….. تکنوازی عود2

3319824 …………….. تکنوازی ویلنسل

3317538 …………….. تکنوازی کمانچه

3317542 …………….. تکنوازی کمانچه 2

221831 …………….. جان عاشقان

491332 …………….. جان عاشقان

3316106 …………….. جان و جهان

491449 …………….. جاوید وطن1

491450 …………….. جاوید وطن2

221836 …………….. جرعه ای از آسمان

491333 …………….. جرعه ای از آسمان

491561 …………….. حانیه 1

491562 …………….. حانیه 2

491563 …………….. حانیه 3

491564 …………….. حانیه 4

221632 …………….. خاک مهر آئین

4418236 …………….. خورشید امید

331642 …………….. خوش آنکه وصال

44119945 …………….. خوشه های گندم

7711045 …………….. خوشه چین

7711042 …………….. خوشه چین بی کلام

5511103 …………….. خیال

3319264 …………….. داغ جدایی

221830 …………….. داغ حسرت

491334 …………….. داغ حسرت

7711031 …………….. در کنج دلم 1

7711032 …………….. در کنج دلم 2

7711033 …………….. در کنج دلم 3

7711030 …………….. در کنج دلم بی کلام

331645 …………….. درد عشقی‌ کشیدم که مپرس

3319825 …………….. دریای طوفانی

33112877 …………….. دست افشان

3319267 …………….. دف می زنم

3316103 …………….. دلنواز

55110718 …………….. دوستت دارم

55110719 …………….. دوستت دارم2

55110720 …………….. دوستت دارم3

3318976 …………….. دوش چه خورده ای دلا

33110469 …………….. دیر یافته

44119944 …………….. دیوارها

3316102 …………….. رستاخیز

3319818 …………….. رقصیدن سرو

7712677 …………….. رنگ سه گاه1

7712678 …………….. رنگ سه گاه2

33112876 …………….. ره دور

3316109 …………….. رهایی

3319821 …………….. روی او

331644 …………….. زلف آشفته

3319269 …………….. زلف بر باد مده

5511100 …………….. زلف دلبند

3318972 …………….. زندان بی سامان

3317536 …………….. ساز و آواز

7711507 …………….. ساز و آواز ماهور با غزل حاظ1

7711508 …………….. ساز و آواز ماهور با غزل حاظ1 بیکلام

7711509 …………….. ساز و آواز ماهور با غزل حاظ2

7711510 …………….. ساز و آواز ماهور با غزل حاظ3

33110472 …………….. سازو آواز

4418326 …………….. ساقی

221828 …………….. سالهای مشروطه

7711620 …………….. سبوی تشنه2

7711621 …………….. سبوی تشنه3

7711035 …………….. سبکبار 1

7711036 …………….. سبکبار 2

7711037 …………….. سبکبار 3

221837 …………….. سحرگهان

491335 …………….. سحرگهان

33110460 …………….. سر پروازم نیست

221832 …………….. سرخوشان

491336 …………….. سرخوشان

33112874 …………….. سرمست

5511105 …………….. سرو روان

5511104 …………….. سرو چمن

7711625 …………….. سرگذشت بی کلام1

7711626 …………….. سرگذشت بی کلام2

7711627 …………….. سرگذشت بی کلام3

7711622 …………….. سرگذشت1

7711623 …………….. سرگذشت2

7711624 …………….. سرگذشت3

3316110 …………….. سماع

4418317 …………….. سمفونی کارون

4418318 …………….. سمفونی کارون2

4418319 …………….. سمفونی کارون3

4418320 …………….. سمفونی کارون4

4418321 …………….. سمفونی کارون5

4418322 …………….. سمفونی کارون6

4418323 …………….. سمفونی کارون7

5511101 …………….. سیمین

3319268 …………….. سیه گیسو

331646 …………….. شاه شمشاد

7711631 …………….. شب طوفان بی کلام1

7711632 …………….. شب طوفان بی کلام2

7711628 …………….. شب طوفان1

7711629 …………….. شب طوفان2

7711630 …………….. شب طوفان3

33110470 …………….. شباهنگام

3319822 …………….. شهیدان عشق

3318975 …………….. طالع اگر مدد دهد

221839 …………….. طالع روشن

491337 …………….. طالع روشن

221835 …………….. عشق دیرین

491338 …………….. عشق دیرین

331648 …………….. عشق ماند

331647 …………….. عشق و ملک

3318973 …………….. عیش مدام

33112875 …………….. غم جهان گذران

3319820 …………….. فکر تو

3319823 …………….. قصه باران

55110713 …………….. مرا رها مکن

55110714 …………….. مرا رها مکن2

491735 …………….. معمای شاه 1

491734 …………….. معمای شاه 2

33110474 …………….. مهرگیاه

491593 …………….. موج اشک 1

491595 …………….. موج اشک 3

491594 …………….. موج اشک 2

3317539 …………….. نغمه نوروزی

221838 …………….. نگار

491339 …………….. نگار

3319263 …………….. نگارا

7711048 …………….. هزاردستان 1

7711049 …………….. هزاردستان 2

4418327 …………….. هفت آسمان

3316107 …………….. همدلی

7711026 …………….. همچو فرهاد 1

7711027 …………….. همچو فرهاد 2

7711028 …………….. همچو فرهاد 3

7711029 …………….. همچو فرهاد 4

7711025 …………….. همچو فرهاد بی کلام

5515768 …………….. هوای دلدار

5515769 …………….. هوای دلدار2

5515770 …………….. هوای دلدار3

33110457 …………….. هوای روی تو دارم

4418324 …………….. هیهات

221840 …………….. وصال دوست

3317543 …………….. وطن

491458 …………….. وطنم

3318971 …………….. پرده در پرده

33110473 …………….. پرواز خیال

33110471 …………….. چشم تو

7711044 …………….. چهار مضراب آواز بیات اصفهان

7711047 …………….. چهار مضراب آواز چهار گاه

7712694 …………….. چهار مضراب تصنیف بیات اصفهان1

7712695 …………….. چهار مضراب تصنیف بیات اصفهان2

7712686 …………….. چهار مضراب دشتی1

7712687 …………….. چهار مضراب دشتی2

7712669 …………….. چهارمضراب همایون1

7712670 …………….. چهارمضراب همایون2

3316108 …………….. کاروان مست

4418234 …………….. کارون

3316111 …………….. گذار

33110458 …………….. گریه گرفته است گلو

4418325 …………….. گل دمیده

55110721 …………….. گلرخ

55110722 …………….. گلرخ2

55110723 …………….. گلرخ3

5511102 …………….. گیسو کمند

33112878 …………….. یاد مکن

33112879 …………….. یاد مکن قطعه دوم

4418329 …………….. یار دیرین

3316104 …………….. یار مست