بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

رسانه طرفدار داعش ویدئوی جدیدی علیه طالبان منتشر کرد