انتخاب فوتسال 12

فرتاک ورزشی فوتسال 64

باشگاه خبرنگاران فوتسال 139

مهر فوتسال 136

ایرنا فوتسال 94

فرتاک ورزشی فوتسال 110

صداوسیما فوتسال 91

فانوس نیوز فوتسال 156

نامه نیوز فوتسال 201

بانک ورزش فوتسال 153

ایران اکونومیست فوتسال 129

خبر ورزشی فوتسال 138

ایسنا فوتسال 196

فانوس نیوز فوتسال 203

مشرق نیوز فوتسال 175

تسنیم فوتسال 154