انتخاب فوتسال 6

فرتاک ورزشی فوتسال 60

باشگاه خبرنگاران فوتسال 114

مهر فوتسال 108

ایرنا فوتسال 75

فرتاک ورزشی فوتسال 85

صداوسیما فوتسال 71

فانوس نیوز فوتسال 139

نامه نیوز فوتسال 182

بانک ورزش فوتسال 137

ایران اکونومیست فوتسال 123

خبر ورزشی فوتسال 125

ایسنا فوتسال 176

فانوس نیوز فوتسال 195

مشرق نیوز فوتسال 156

تسنیم فوتسال 140