تاپ ناز شطرنج 197

ایرنا شطرنج 82

ایرنا شطرنج 162

تسنیم شطرنج 190

صدای ایران شطرنج 145

ورزش 3 شطرنج 184

باشگاه خبرنگاران شطرنج 203

تسنیم شطرنج 128

ایران اکونومیست شطرنج 145

باشگاه خبرنگاران شطرنج 183

صداوسیما شطرنج 158

ورزش 3 شطرنج 140

باشگاه خبرنگاران شطرنج 235

ایسنا شطرنج 144

تسنیم شطرنج 121