شفقنا افغانستان 10

ایرنا افغانستان 43

همشهری کره شمالی 286

خبرآنلاین آسیا 12

صدای ایران آسیا 58

تقریب افغانستان 61

جام نیوز افغانستان 105

صداوسیما افغانستان 116

فردانیوز افغانستان 55

افکارنیوز کره شمالی 96

سرمایه‌داری آسیا 94

افکارنیوز افغانستان 95

همشهری آسیا 99

اقتصاد آنلاین افغانستان 82

ایکنا افغانستان 127

فردانیوز افغانستان 181

رکنا کره شمالی 188

رکنا افغانستان 151

موج افغانستان 93

فردانیوز آسیا 122

صداوسیما آسیا 120

شبستان آسیا 166

مشرق نیوز کره شمالی 155