وقت صبح سهام عدالت 23

تجارت نیوز سهام عدالت 8

تجارت نیوز سهام عدالت 10

اقتصاد آنلاین سهام عدالت 7

افکارنیوز سهام عدالت 10

راهبرد معاصر سهام عدالت 7

وقت صبح سهام عدالت 12

وقت صبح سهام عدالت 15

مشرق نیوز سهام عدالت 8

راهبرد معاصر سهام عدالت 9

ایران اکونومیست سهام عدالت 7

رکنا سهام عدالت 19

راهبرد معاصر سهام عدالت 9

اقتصاد آنلاین سهام عدالت 9

خبرگزاری سلامت سهام عدالت 10

افکارنیوز سهام عدالت 11

راهبرد معاصر سهام عدالت 10

سیمرغ سهام عدالت 10

تجارت نیوز سهام عدالت 13

ایران اکونومیست سهام عدالت 9

اقتصاد آنلاین سهام عدالت 10

رکنا سهام عدالت 5

رکنا سهام عدالت 16

راهبرد معاصر سهام عدالت 3