اقتصاد آنلاین سهام عدالت 4

افکارنیوز سهام عدالت 2

راهبرد معاصر سهام عدالت 7

مشرق نیوز سهام عدالت 5

ایران اکونومیست سهام عدالت 4

راهبرد معاصر سهام عدالت 14

بانکداری ایرانی سهام عدالت 2

رکنا سهام عدالت 11

ایران اکونومیست سهام عدالت 2

افکارنیوز سهام عدالت 5

اقتصاد آنلاین سهام عدالت 8

راهبرد معاصر سهام عدالت 4

سیمرغ سهام عدالت 14

راهبرد معاصر سهام عدالت 13

اقتصاد آنلاین سهام عدالت 14

ایران اکونومیست سهام عدالت 17

دلگرم سهام عدالت 11

افکارنیوز سهام عدالت 11

راهبرد معاصر سهام عدالت 7

رکنا سهام عدالت 9

افکارنیوز سهام عدالت 14

مهر سهام عدالت 5

اقتصادنیوز سهام عدالت 15

ایران اکونومیست سهام عدالت 8

تجارت نیوز سهام عدالت 12