اقتصاد آنلاین آموزش عالی 60

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 32

عصرایران آموزش عالی 59

شبستان آموزش عالی 41

آفتاب نیوز آموزش عالی 84

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 68

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 80

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 77

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 94

مهر آموزش عالی 86

همشهری آموزش عالی 98

عصرایران آموزش عالی 79

تجارت نیوز آموزش عالی 43

خبرآنلاین آموزش عالی 82

ایسنا آموزش عالی 92

آفتاب نیوز آموزش عالی 99

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 79

جماران آموزش عالی 72

پانا آموزش عالی 107

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 60

اقتصاد آنلاین آموزش عالی 69

شفقنا آموزش عالی 66

باشگاه خبرنگاران آموزش عالی 104

مهر آموزش عالی 60