راهبرد معاصر گوناگون 6

شبستان اجتماعی 4

خبرآنلاین اجتماعی 3

شبستان اجتماعی 4

اقتصاد آنلاین اخبار پزشکی 9

خبرآنلاین اجتماعی 3

آفتاب نیوز سلامت 12

خبرآنلاین اجتماعی 10

فرادید اجتماعی 4

مهر سلامت 5

باشگاه خبرنگاران سلامت 9

اقتصاد آنلاین گوناگون 7

خبرآنلاین اجتماعی 9

اقتصاد آنلاین اخبار پزشکی 15

ایران اکونومیست سلامت 9

آفتاب نیوز سلامت 4

باشگاه خبرنگاران علمی 10

شبستان مساجد و کانونها 12

شبستان مساجد و کانونها 4

فرادید اجتماعی 10

آفتاب نیوز سلامت 1

رکنا گوناگون 9

فرادید اجتماعی 9

آفتاب نیوز سلامت 5

باشگاه خبرنگاران علمی 5

خبرآنلاین اجتماعی 9

افکارنیوز گوناگون 15

خبرآنلاین چندرسانه ای 9

سینا فناوری 7

مشرق نیوز چندرسانه ای 11

الف عکس 16

آفتاب نیوز سلامت 8

مهر سلامت 13

خبرآنلاین چندرسانه ای 12

آفتاب نیوز سلامت 15

مهر اصفهان 8

مشرق نیوز اجتماعی 11

آفتاب نیوز سلامت 17

چطور گوناگون 9

آفتاب نیوز سلامت 18

شبستان دینی و مذهبی 5

شبستان دینی و مذهبی 11

مهر اجتماعی 8

مهر بوشهر 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 11

مهر فارس 7

مهر تهران 3

آفتاب نیوز حوادث 17

مشرق نیوز چندرسانه ای 10