ورزش 3 ورزشی 0

رکنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 2

فرارو اجتماعی 0

آفتاب نیوز قتل 11

رکنا گوناگون 2

مشرق نیوز قتل 11

رکنا قتل 11

مهر فرهنگی و هنری 4

مشرق نیوز حوادث 11

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

رکنا گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

رکنا گوناگون 2

مشرق نیوز قتل 7

آفتاب نیوز چندرسانه ای 2

رکنا حوادث 3

آفتاب نیوز حوادث 5

راهبرد معاصر قتل 4