بانکداری ایرانی اقتصادی 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران سهام عدالت 7

تجارت نیوز اقتصادی 6

تابناک سهام عدالت 11

تجارت نیوز اقتصادی 5

تجارت نیوز اقتصادی 4

مشرق نیوز اقتصادی 3

راهبرد معاصر گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 6

تجارت نیوز اقتصادی 2

تجارت نیوز اقتصادی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایران اکونومیست بازار سرمایه 5

ایران اکونومیست اقتصادی 4

تابناک اقتصادی 9

ورزش 3 فوتبال داخلی 11

دنیای اقتصاد اقتصادی 2