مشرق نیوز اجتماعی 0

افکارنیوز گوناگون 1

رکنا گوناگون 0

آفتاب نیوز حوادث 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مهر اجتماعی 13

راهبرد معاصر گوناگون 0

مهر اجتماعی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

ایسنا اصفهان 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

فرارو اجتماعی 1

مشرق نیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 3

مهر شهری 2

مشرق نیوز اقتصادی 4

مهر البرز 14

افکارنیوز گوناگون 0

مهر شهری 41

مشرق نیوز اجتماعی 8