تابناک اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 2

مهر اجتماعی 2

مهر لرستان 4

دنیای اقتصاد اقتصادی 1

فارس اجتماعی 2

مهر مازندران 3

پول نیوز گوناگون 2

فارس اجتماعی 1

مهر ایلام 6

رکنا گوناگون 2

تابناک اقتصادی 4

مهر قم 3

مهر اجتماعی 4

فرارو چندرسانه ای 2

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 4

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مهر اقتصادی 1

مشرق نیوز اقتصادی 4

فارس اجتماعی 5