آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 2

فرارو اجتماعی 1

وقت صبح چهره‌ها 12

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 8

افکارنیوز قتل 9

فرارو چندرسانه ای 5

مشرق نیوز اجتماعی 6

افکارنیوز قتل 7

آفتاب نیوز قتل 10

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

فرارو اجتماعی 7

سیمرغ قتل 12

فرارو اجتماعی 10

رکنا گوناگون 4

وقت صبح چهره‌ها 13

رکنا قتل 17

افکارنیوز قتل 10

افکارنیوز قتل 7

آفتاب نیوز حوادث 6

رکنا گوناگون 4

فرارو اجتماعی 3

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 3

آفتاب نیوز قتل 8