پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارسینه ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

مهر فوتبال داخلی 0

تابناک ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

تابناک ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

سیمرغ گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

دانا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

مهر فوتبال داخلی 0

تابناک ورزشی 1

دانا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

تابناک ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

تابناک ورزشی 0

دانا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 0

تابناک ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0