مشرق نیوز سیاسی 0

نواندیش سیاسی 0

ایرنا کرمانشاه 0

مشرق نیوز سیاسی 0

ایرنا کرمانشاه 3

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا سیاست خارجی 3

ایرنا دولت 4

افکارنیوز گوناگون 3

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 1

رکنا گوناگون 2

ایرنا بین‌الملل 3

افکارنیوز گوناگون 1

ایرنا آذربایجان غربی 1

مهر سیاست خارجی 5

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا کرمانشاه 3

ایرنا بین‌الملل 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مهر فرهنگی و هنری 2

مشرق نیوز سیاسی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

ایرنا بین‌الملل 4

مشرق نیوز بین‌الملل 0