افکارنیوز ارز و طلا 2

راهبرد معاصر گوناگون 2

دنیای اقتصاد اقتصادی 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 6

افکارنیوز ارز و طلا 5

افکارنیوز ارز دیجیتال 9

ایران اکونومیست اقتصادی 4

دنیای اقتصاد اقتصادی 4