افکارنیوز گوناگون 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 9

ایران اکونومیست اقتصادی 4

مهر اقتصادی 3

افکارنیوز ارز و طلا 3

مهر مجلس 6

صراط چندرسانه ای 6

افکارنیوز ارز و طلا 6

مهر ارز و طلا 5

راهبرد معاصر گوناگون 7

رکنا گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 4

مهر اقتصادی 1

تجارت نیوز اقتصادی 4

راهبرد معاصر گوناگون 6

ایران اکونومیست اقتصادی 5

مهر اقتصادی 4

راهبرد معاصر گوناگون 3

رکنا گوناگون 5

مشرق نیوز اقتصادی 2

مهر اقتصادی 3

ایران اکونومیست اقتصادی 0