راهبرد معاصر گوناگون 0

تجارت نیوز اقتصادی 3

تجارت نیوز اقتصادی 1

ایران اکونومیست بازار سرمایه 0

ایران اکونومیست بازار سرمایه 3

رکنا گوناگون 3

تجارت نیوز سهام عدالت 3

ایران اکونومیست بورس 1

ایران اکونومیست بازار سرمایه 2

تجارت نیوز بورس 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

مشرق نیوز بورس 3

مهر بورس 4

تجارت نیوز مالیات 0

ایران اکونومیست بازار سرمایه 2

رکنا گوناگون 1

ایران اکونومیست بازار سرمایه 2

ایران اکونومیست بازار سرمایه 0

مهر اقتصادی 2

افکارنیوز بورس 4