آفتاب نیوز علمی 5

رکنا گوناگون 5

ایتنا فناوری 4

افکارنیوز فناوری 7

خبرآنلاین علمی 5

تجارت نیوز اقتصادی 6

تجارت نیوز اقتصادی 4

ایتنا موبایل 7

تجارت نیوز اقتصادی 5

خبرآنلاین علمی 5

ایتنا فناوری 3

خبرآنلاین علمی 6

وقت صبح گوناگون 7

تجارت نیوز اقتصادی 3

تجارت نیوز اقتصادی 6

تجارت نیوز اقتصادی 3

افکارنیوز گوناگون 7

خبرآنلاین چندرسانه ای 6

تجارت نیوز اقتصادی 4

تجارت نیوز اقتصادی 6

خبرآنلاین علمی 10

رکنا گوناگون 7

ایتنا فناوری 8

رکنا گوناگون 9

ایتنا فناوری 2