فارس فرهنگی و هنری 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 0

مهر خوزستان 4

مهر خراسان رضوی 1

مهر بوشهر 4

مهر اردبیل 4

شبستان اجتماعی 0

مهر اردبیل 5

فرارو اجتماعی 4

مهر فرهنگی و هنری 1

مهر خراسان رضوی 3

فارس فرهنگی و هنری 1

آفتاب نیوز چندرسانه ای 1

خبرآنلاین اجتماعی 1

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

مهر بوشهر 3

مهر دینی و مذهبی 0