اقتصاد آنلاین گوناگون 4

جام نیوز اقتصادی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

بازده گوناگون 0

پارس نیوز گوناگون 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

نواندیش سیاسی 1

طلا ارز و طلا 0

پول نیوز اقتصادی 1

عصراعتبار اقتصادی 1

افکارنیوز گوناگون 0

بانکداری ایرانی اقتصادی 1

آفتاب نیوز اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

طلا ارز و طلا 2

سیمرغ گوناگون 2

عصراعتبار اقتصادی 0

عصراعتبار اقتصادی 1

طلا ارز و طلا 2

مشرق نیوز اقتصادی 1

عصراعتبار اقتصادی 0

پول نیوز بین‌الملل 5

عصراعتبار اقتصادی 2