ایرنا ورزشی 1

مشرق نیوز سیاسی 0

ایرنا اقتصادی 7

مشرق نیوز بین‌الملل 8

ایرنا بین‌الملل 1

مشرق نیوز اجتماعی 4

ایرنا بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 8

مشرق نیوز بین‌الملل 0

ایرنا فرهنگی و هنری 14

ایرنا بین‌الملل 9

پارس نیوز گوناگون 2

تالاب گردشگری 34

مشرق نیوز اقتصادی 14

ایرنا بین‌الملل 7

صداوسیما بین‌الملل 23

صداوسیما بین‌الملل 9

صداوسیما بین‌الملل 17

ایرنا سیاسی 16

دانا بین‌الملل 9

مشرق نیوز گوناگون 22

افکارنیوز گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 11

مهر فرهنگی و هنری 25

مشرق نیوز بین‌الملل 36