مهر فوتبال داخلی 0

تابناک ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 9

تابناک ورزشی 2

مشرق نیوز ورزشی 5

مهر فوتبال داخلی 32

پارس فوتبال فوتبال داخلی 40

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

مهر فوتبال داخلی 14

مشرق نیوز ورزشی 9

ایسنا ورزشی 14

فانوس نیوز ورزشی 8

پارس فوتبال فوتبال ملی 6

مشرق نیوز ورزشی 13

اقتصاد آنلاین گوناگون 9

مشرق نیوز گوناگون 17

مهر فوتبال داخلی 32