افکارنیوز گوناگون 3

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 4

دنیای اقتصاد اقتصادی 2

مشرق نیوز اقتصادی 3

ایران اکونومیست اقتصادی 3

ایران اکونومیست بازار سرمایه 1

مشرق نیوز اقتصادی 0

افکارنیوز سوریه 4

ایران اکونومیست ارز دیجیتال 0

ایران اکونومیست اقتصادی 1

رکنا گوناگون 40

رکنا گوناگون 15

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز ارز و طلا 4

راهبرد معاصر گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 3

راهبرد معاصر گوناگون 1

رکنا گوناگون 1

راهبرد معاصر ارز و طلا 3

مشرق نیوز ارز دیجیتال 12

ایران اکونومیست اقتصادی 3

مشرق نیوز اقتصادی 5

افکارنیوز گوناگون 3

افکارنیوز ارز دیجیتال 9