مهر مجلس 0

ایرنا مجلس 0

مشرق نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز اقتصادی 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا سیاست خارجی 0

موج گوناگون 0

مشرق نیوز بین‌الملل 0

شانا نفت و گاز 1

شهرآرا نیوز گوناگون 0

آفتاب نیوز اقتصادی 0

مهر سیستان و بلوچستان 1

همشهری گوناگون 2

مهر مجلس 1

مشرق نیوز سیاسی 0

ایرنا خراسان رضوی 0

مهر کرمانشاه 3

مهر اقتصادی 1

مشرق نیوز سیاسی 2

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا مجلس 2

ایرنا اقتصادی 3

مهر کرمانشاه 1

همشهری گوناگون 0