دانا اجتماعی 3

مهر اجتماعی 2

خبرآنلاین اجتماعی 5

ایران اکونومیست سلامت 5

ایران اکونومیست سلامت 5

مشرق نیوز اجتماعی 3

خبرگزاری سلامت گوناگون 4

خبرآنلاین اجتماعی 3

خبرآنلاین اجتماعی 4

خبرآنلاین اجتماعی 3

ایران اکونومیست سلامت 6

آفتاب نیوز سلامت 7

خبرآنلاین اجتماعی 3

تابناک اجتماعی 2

رکنا گوناگون 3

مشرق نیوز اجتماعی 2

فرارو اجتماعی 5

مشرق نیوز اجتماعی 4

آفتاب نیوز سلامت 4

خبرآنلاین اجتماعی 2

ایران اکونومیست سلامت 6

خبرگزاری سلامت گوناگون 3

مهر سلامت 8

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 6

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 2

تابناک اجتماعی 3

راهبرد معاصر گوناگون 3

خبرآنلاین اجتماعی 7

مهر سلامت 1

خبرگزاری سلامت گوناگون 1

مهر اجتماعی 7

فرارو اجتماعی 5

مشرق نیوز اجتماعی 3

خبرگزاری سلامت گوناگون 3

دانا اجتماعی 3

مشرق نیوز اجتماعی 5

راهبرد معاصر گوناگون 2

ایران اکونومیست سلامت 5

تجارت نیوز اقتصادی 3

راهبرد معاصر گوناگون 4

خبرآنلاین اجتماعی 2

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

ایران اکونومیست سلامت 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

مهر سلامت 5

ایران اکونومیست سلامت 9

مشرق نیوز اجتماعی 8

خبرآنلاین اجتماعی 4

دانا اجتماعی 4

الف اجتماعی 9