ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

خبرآنلاین طنز 0

مهر فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

خبرآنلاین طنز 3

طرفداری ورزشی 0