اقتصاد آنلاین گوناگون 2

ایران اکونومیست اقتصادی 5

مهر اقتصادی 3

ایران اکونومیست بازار سرمایه 4

راهبرد معاصر گوناگون 2

ایران اکونومیست اقتصادی 6

افکارنیوز سهام عدالت 3

ایران اکونومیست اقتصادی 3

مهر اقتصادی 7

مشرق نیوز سهام عدالت 15

ایران اکونومیست بازار سرمایه 5

مهر اقتصادی 1

تجارت نیوز سهام عدالت 2

مهر سهام عدالت 4

ایران اکونومیست سهام عدالت 6

مشرق نیوز سهام عدالت 2

افکارنیوز سهام عدالت 4

ایران اکونومیست اقتصادی 2

ایران اکونومیست اقتصادی 1

ایران اکونومیست بازار سرمایه 3

ایران اکونومیست بازار سرمایه 3

ایران اکونومیست بازار سرمایه 2

رکنا فوتبال داخلی 15

مشرق نیوز سهام عدالت 15

مهر مجلس 8

ایران اکونومیست فوتبال داخلی 6

مشرق نیوز اقتصادی 2

تجارت نیوز اقتصادی 3

ایران اکونومیست بازار سرمایه 9

ایران اکونومیست بازار سرمایه 16

تجارت نیوز اقتصادی 8

رکنا گوناگون 9

مهر اقتصادی 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 7

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 3

تجارت نیوز اقتصادی 5

راهبرد معاصر گوناگون 3

ایران اکونومیست بازار سرمایه 14

ایران اکونومیست اقتصادی 11

ایران اکونومیست بازار سرمایه 10

مهر اقتصادی 10

مشرق نیوز فوتبال داخلی 11

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 8

مهر اقتصادی 7

مشرق نیوز ورزشی 4

ایران اکونومیست اقتصادی 4

مهر اقتصادی 7

افکارنیوز گوناگون 7

مشرق نیوز فوتبال داخلی 4

افکارنیوز گوناگون 10