خبرآنلاین چندرسانه ای 7

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

اقتصادنیوز سوریه 5

رکنا سوریه 15

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

مشرق نیوز چندرسانه ای 7

افکارنیوز سوریه 10

افکارنیوز سوریه 10

راهبرد معاصر سوریه 11

تجارت نیوز اقتصادی 2

اقتصادنیوز سوریه 6

خبرآنلاین چندرسانه ای 7

راهبرد معاصر سوریه 6

آفتاب نیوز حوادث 2

سیمرغ سوریه 7

اقتصادنیوز سوریه 5

افکارنیوز سوریه 7

راهبرد معاصر سوریه 5

رکنا سوریه 5

فرارو سوریه 12

خبرآنلاین چندرسانه ای 4

تجارت نیوز اقتصادی 5

اقتصادنیوز سوریه 4

خبرآنلاین چندرسانه ای 8