فرارو بین‌الملل 2

راهبرد معاصر گوناگون 2

اقتصادنیوز گوناگون 2

افکارنیوز گوناگون 0

دنیای اقتصاد فرهنگی و هنری 3

راهبرد معاصر گوناگون 3

اقتصادنیوز گوناگون 1

ایران اکونومیست اقتصادی 2