افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز بین‌الملل 2

رکنا گوناگون 3

رکنا گوناگون 1

مهر بین‌الملل 2

دانا بین‌الملل 2

مهر فرهنگی و هنری 1

مهر فرهنگی و هنری 0

مشرق نیوز سیاسی 4

خبرآنلاین چندرسانه ای 2

شبستان مساجد و کانونها 5

مشرق نیوز بین‌الملل 4

خبرآنلاین طنز 9

مهر فرهنگی و هنری 1

شبستان دینی و مذهبی 6

شبستان مساجد و کانونها 4

شبستان مساجد و کانونها 4

شبستان قرآن و معارف 4

مشرق نیوز بین‌الملل 13

خبرآنلاین بین‌الملل 3

شبستان دینی و مذهبی 3

شبستان دینی و مذهبی 4

شبستان مساجد و کانونها 3

شبستان اجتماعی 3

شبستان قرآن و معارف 3