مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز فوتبال داخلی 0

آفتاب نیوز چندرسانه ای 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر بین‌الملل 0

مهر فوتبال داخلی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مهر سیاست خارجی 0

الف ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز اجتماعی 0