شهرآرا نیوز گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

پارسینه ورزشی 0

ایسنا ورزشی 1

رکنا گوناگون 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

پارسینه بین‌الملل 2

رکنا گوناگون 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

رکنا گوناگون 2

مهر خراسان شمالی 2

پول نیوز گوناگون 3

پول نیوز گوناگون 1

راهبرد معاصر گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 2

مهر فرهنگی و هنری 2

مشرق نیوز اقتصادی 3

دانا اقتصادی 1

پول نیوز اقتصادی 3

پول نیوز گوناگون 2

پول نیوز گوناگون 0

مهر فرهنگی و هنری 0