تابناک اجتماعی 3

خبرآنلاین چندرسانه ای 4

خبرآنلاین اجتماعی 4

مشرق نیوز اجتماعی 5

مهر سلامت 4

تجارت نیوز اقتصادی 3

خبرآنلاین اجتماعی 3

مشرق نیوز اجتماعی 4

مهر سلامت 4

گجت نیوز فناوری 5

خبرآنلاین چندرسانه ای 3

فرارو سیاسی 4

تابناک اجتماعی 2

تابناک اجتماعی 3

خبرآنلاین اجتماعی 4

خبرآنلاین اجتماعی 5

مهر سلامت 5

تجارت نیوز اقتصادی 2

مهر فرهنگی و هنری 3

آفتاب نیوز چندرسانه ای 4

خبرآنلاین اجتماعی 3

تابناک اجتماعی 4

خبرآنلاین علمی 5

مهر بین‌الملل 5

خبرآنلاین اجتماعی 4

مشرق نیوز اجتماعی 7

مشرق نیوز اجتماعی 4

مشرق نیوز ورزشی 7

مهر سلامت 6

مهر سلامت 5

تابناک اجتماعی 5

تجارت نیوز اقتصادی 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 6

تابناک اجتماعی 3

مهر سلامت 3

زومیت فناوری 6

تابناک اجتماعی 2

خبرآنلاین علمی 3

خبرآنلاین اجتماعی 3

تجارت نیوز اقتصادی 3

مشرق نیوز اجتماعی 4

خبرآنلاین اجتماعی 7

تابناک اجتماعی 7

مهر سلامت 8

مهر بین‌الملل 5

خبرآنلاین چندرسانه ای 3

رکنا گوناگون 3

خبرآنلاین اجتماعی 4

خبرآنلاین اجتماعی 4

خبرآنلاین اجتماعی 10