ایرنا مرکزی 0

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا خراسان رضوی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 0

ایرنا سمنان 0

مهر فوتبال داخلی 0

ایرنا همدان 0

ایسنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

آفتاب نیوز چندرسانه ای 1252

ایرنا همدان 1

مهر فوتبال داخلی 1

مهر فوتبال داخلی 0

دانا ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 2

ایرنا خراسان رضوی 0

ایسنا کرمانشاه 0

مهر فوتبال داخلی 0

راهبرد معاصر چهره‌های هنری 8

مهر فوتبال داخلی 0

ایرنا خراسان رضوی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا کردستان 0

مهر خراسان شمالی 0

ایرنا خوزستان 0

خبرآنلاین استانها 0

ایسنا اصفهان 0

ایرنا خوزستان 0

ایرنا خراسان رضوی 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

رکنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا ورزشی 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

ایسنا خوزستان 0

ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایسنا فارس 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

دانا ورزشی 0