پارسینه بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 1

طرفداری ورزشی 2

مشرق نیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز ارز دیجیتال 0

افکارنیوز ارز دیجیتال 0

پارسینه بین‌الملل 0

فرارو چندرسانه ای 1

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 11

ایرنا اقتصادی 7

ایرنا اقتصادی 11

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 46

ایرنا بین‌الملل 9

مشرق نیوز اجتماعی 14

مهر علمی 10

صداوسیما بین‌الملل 24

پانا گوناگون 17

پارسینه بین‌الملل 19

مشرق نیوز بین‌الملل 16

صداوسیما بین‌الملل 17