ایرنا قزوین 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا قزوین 0

ایران اکونومیست اقتصادی 2

ایرنا مرکزی 0

ایرنا اقتصادی 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 1

ایرنا قزوین 2

مشرق نیوز اقتصادی 0

رکنا گوناگون 2

بانکداری ایرانی اقتصادی 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا خراسان شمالی 0

مهر اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مهر اصفهان 0

ایرنا البرز 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا خوزستان 0

پول نیوز گوناگون 2

ایرنا اصفهان 0

پول نیوز اقتصادی 0

مهر اردبیل 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

ایرنا خراسان جنوبی 0

پول نیوز اقتصادی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مهر اقتصادی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

مهر اقتصادی 0

مهر اردبیل 0

مهر اردبیل 1

ایرنا فارس 1

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

ایرنا سمنان 1

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا کرمان 0

ایرنا البرز 0

مهر کهگیلویه و بویراحمد 0

سیمرغ گوناگون 0

ایرنا خراسان رضوی 0

افکارنیوز گوناگون 3

تجارت نیوز اقتصادی 51

تجارت نیوز اقتصادی 0

ایرنا مازندران 0

مهر اردبیل 0

مهر اردبیل 0

مهر اردبیل 0