باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

فارس ورزشی 2

پارسینه ورزشی 2

فارس ورزشی 0

فارس ورزشی 1

فارس ورزشی 0

فارس ورزشی 0

تابناک ورزشی 3

تابناک ورزشی 1

فارس ورزشی 4

افکارنیوز گوناگون 0

تابناک ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 7

فارس ورزشی 2

افکارنیوز گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 4

فارس ورزشی 5

مشرق نیوز ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 3

پارسینه ورزشی 4