ایران اکونومیست اقتصادی 3

مهر اقتصادی 1

تجارت نیوز اقتصادی 1

مهر اقتصادی 8

ایران اکونومیست اقتصادی 11

مهر اقتصادی 3

ایران اکونومیست اقتصادی 2

راهبرد معاصر گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 4

ایران اکونومیست اقتصادی 10

مشرق نیوز اقتصادی 1

مهر اقتصادی 4

تجارت نیوز اقتصادی 12

مشرق نیوز چندرسانه ای 10

تجارت نیوز اقتصادی 7

راهبرد معاصر گوناگون 15

مهر اقتصادی 1

تجارت نیوز اقتصادی 4

تجارت نیوز اقتصادی 5

ایران اکونومیست اقتصادی 1

راهبرد معاصر گوناگون 6

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 6

فارس اقتصادی 3

مهر گیلان 15

رکنا گوناگون 22

مهر گیلان 19

مهر گیلان 8

رکنا گوناگون 4

پول نیوز گوناگون 4

راهبرد معاصر گوناگون 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 12

مهر اقتصادی 4

ایران اکونومیست اقتصادی 4

نواندیش فرهنگی و هنری 10

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 7

نواندیش اجتماعی 6

نواندیش سیاسی 7

افکارنیوز گوناگون 6

پول نیوز اقتصادی 5

پول نیوز اقتصادی 4

افکارنیوز گوناگون 1

نواندیش اجتماعی 6

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

نواندیش اقتصادی 6

راهبرد معاصر گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 0

رکنا گوناگون 13

مهر اقتصادی 2

پول نیوز اقتصادی 5

ایران اکونومیست اقتصادی 6