مهر دولت 0

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 0

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 0

ایرنا فرهنگی و هنری 1

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا دولت 0

ایرنا تهران 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا اصفهان 0

ایرنا مجلس 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

ایرنا اقتصادی 0

مهر همدان 0

اقتصادنیوز اقتصادی 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا کرمان 0

ایرنا سمنان 0

ایرنا خراسان رضوی 0

مهر خوزستان 0

مهر خراسان رضوی 0

مهر اصفهان 0

مهر مرکزی 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا یزد 0

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا دولت 0

ایرنا تهران 0

ایرنا تهران 0

ایرنا تهران 0

مشرق نیوز اقتصادی 0

ایرنا تهران 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 1

فرارو اجتماعی 0

مهر دولت 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

ایرنا مجلس 0

ایرنا عکس 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا گلستان 0

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا مجلس 1

ایرنا فرهنگی و هنری 0

ایرنا چندرسانه ای 1

مهر سیاست خارجی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0