دنیای اقتصاد اقتصادی 5

راهبرد معاصر گوناگون 4

بانکداری ایرانی اقتصادی 7

بانکداری ایرانی اقتصادی 6

مشرق نیوز اقتصادی 5

خبرآنلاین چندرسانه ای 2

بانکداری ایرانی اقتصادی 1

صبح اقتصاد اقتصادی 5

دنیای اقتصاد اقتصادی 4

افکارنیوز گوناگون 5

بانکداری ایرانی اقتصادی 3

راهبرد معاصر گوناگون 4

دنیای اقتصاد اقتصادی 4

فرارو اقتصادی 3

افکارنیوز فوتسال 7

راهبرد معاصر گوناگون 5

افکارنیوز گوناگون 0

فرارو بین‌الملل 11

افکارنیوز گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 2

دنیای اقتصاد اقتصادی 4

آفتاب نیوز علمی 7

خبرآنلاین علمی 8

سیمرغ گوناگون 3

فرارو اقتصادی 5