اقتصاد آنلاین گوناگون 1

صراط فرهنگی و هنری 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

آفتاب نیوز حوادث 1

ایرنا آذربایجان شرقی 2

ایرنا آذربایجان شرقی 0

مهر گیلان 0

ایران اکونومیست سلامت 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

ایرنا خوزستان 1

مهر اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا تهران 1

آفتاب نیوز سلامت 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

رکنا گوناگون 3

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 0

ایرنا اصفهان 0

ایرنا تهران 0

الف سلامت 0

ایرنا خراسان شمالی 0

ایرنا هرمزگان 0

ایرنا خراسان رضوی 0

الف اقتصادی 0

پول نیوز اقتصادی 0

فرارو اجتماعی 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

ایرنا مرکزی 2

تجارت نیوز اقتصادی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مهر اقتصادی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

آفتاب نیوز حوادث 1

صراط فرهنگی و هنری 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مشرق نیوز اجتماعی 0

فرارو اجتماعی 0

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مهر سلامت 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

رکنا گوناگون 1

راهبرد معاصر گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 2

ایران اکونومیست اقتصادی 0

مهر اقتصادی 0

آفتاب نیوز سلامت 1

مهر کرمانشاه 1