ایسنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس نیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

نواندیش اجتماعی 0

روزنو ورزشی 0

نواندیش سلامت 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایرنا مازندران 2

پارس نیوز گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 10

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 2