باشگاه خبرنگاران علمی 2

رکنا گوناگون 4

فرارو اجتماعی 3

تجارت نیوز اقتصادی 6

مهر اردبیل 6

فرارو چندرسانه ای 4

سینا فناوری 4

مهر قزوین 5

صراط چندرسانه ای 5

صراط فرهنگی و هنری 5

مهر لرستان 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

آفتاب نیوز چندرسانه ای 7

مهر محیط زیست 5

بنکر اقتصادی 8

تجارت نیوز اقتصادی 5

رکنا گوناگون 3

بنکر اقتصادی 10

تابناک اقتصادی 6

فرارو چندرسانه ای 5