باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

مهر فوتبال داخلی 0

دانا ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

خبرآنلاین طنز 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

مهر فوتبال داخلی 0

تابناک ورزشی 0

دانا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

تابناک ورزشی 0

دانا ورزشی 0

دانا ورزشی 0

دانا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

خبرآنلاین طنز 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

موج گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

تابناک ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 43

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

تابناک ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 2