خبرآنلاین فرهنگی و هنری 2

صبح اقتصاد اقتصادی 3

فرارو سیاسی 4

افکارنیوز گوناگون 3

مهر بین‌الملل 3

فرارو سیاسی 4

مهر بین‌الملل 3

اقتصاد آنلاین حوادث 9

فرارو سیاسی 4

آفتاب نیوز حوادث 8

فرارو سیاسی 5

اقتصادنیوز اقتصادی 4

فرارو سیاسی 8

خبرآنلاین چندرسانه ای 9

مهر بین‌الملل 3

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

فرارو چندرسانه ای 4

فرارو سیاسی 7

افکارنیوز گوناگون 28

راهبرد معاصر گوناگون 4

مهر بین‌الملل 6

افکارنیوز گوناگون 32

اقتصادنیوز اقتصادی 1

افکارنیوز گوناگون 4

مهر بین‌الملل 11

الف بین‌الملل 8

الف بین‌الملل 10

راهبرد معاصر گوناگون 6

خبرآنلاین چندرسانه ای 69

رکنا قتل 13

راهبرد معاصر گوناگون 6

مهر بین‌الملل 7

الف بین‌الملل 13

الف بین‌الملل 5

افکارنیوز گوناگون 8

مهر بین‌الملل 7

مهر بین‌الملل 4

تجارت نیوز اقتصادی 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

راهبرد معاصر گوناگون 6

الف بین‌الملل 1

افکارنیوز گوناگون 3

راهبرد معاصر گوناگون 7

فرارو چندرسانه ای 34

راهبرد معاصر گوناگون 10

مهر بین‌الملل 11

خبرآنلاین چندرسانه ای 32

فرارو سیاسی 4

مهر بین‌الملل 13