مهر آذربایجان غربی 5

مهر آذربایجان غربی 3

خبرآنلاین چندرسانه ای 6

رکنا گوناگون 3

مهر آذربایجان غربی 4

افکارنیوز گوناگون 5

مهر آذربایجان غربی 4

مهر آذربایجان غربی 3

رکنا گوناگون 4

مهر آذربایجان غربی 4

مهر آذربایجان غربی 5

مهر آذربایجان غربی 4

مشرق نیوز اجتماعی 7

مهر آذربایجان غربی 3

مهر آذربایجان غربی 11

الف سیاسی 7

مشرق نیوز اجتماعی 4

مهر آذربایجان غربی 4

مهر آذربایجان غربی 5

مهر اجتماعی 4