راهبرد معاصر گوناگون 4

تجارت نیوز اقتصادی 4

اقتصادنیوز اقتصادی 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 6

اقتصاد آنلاین گوناگون 23

راهبرد معاصر گوناگون 4

راهبرد معاصر گوناگون 3

تجارت نیوز اقتصادی 4

اقتصادنیوز اقتصادی 5

فرارو سیاسی 4

راهبرد معاصر گوناگون 3

اقتصادنیوز اقتصادی 1

افکارنیوز گوناگون 3

فرارو سیاسی 3

اقتصادنیوز اقتصادی 8

آفتاب نیوز فرهنگی و هنری 7

فرارو چهره‌های هنری 42

مهر فوتبال داخلی 6

تجارت نیوز اقتصادی 4

ورزش 3 ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 8

اقتصادنیوز اقتصادی 1

اقتصادنیوز اقتصادی 4

اقتصاد آنلاین حوادث 7

راهبرد معاصر گوناگون 3

رکنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 3

راهبرد معاصر گوناگون 6

مشرق نیوز ورزشی 10

الف سیاسی 20

راهبرد معاصر گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 7

مهر فوتبال داخلی 12

راهبرد معاصر گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 8

مشرق نیوز ورزشی 2

راهبرد معاصر گوناگون 11

رکنا گوناگون 5

آفتاب نیوز چندرسانه ای 13

ورزش 3 ورزشی 4

خبرآنلاین چندرسانه ای 4

تابناک ورزشی 7

پارسینه چندرسانه ای 6

خبرآنلاین چندرسانه ای 429

ورزش 3 ورزشی 11

فارس ورزشی 5