ایران اکونومیست اقتصادی 3

راهبرد معاصر گوناگون 2

راهبرد معاصر گوناگون 2

فرارو سیاسی 4

تجارت نیوز اقتصادی 3

مشرق نیوز اقتصادی 3

خبرآنلاین چندرسانه ای 2

ایران اکونومیست اقتصادی 2

فرارو بین‌الملل 2

مشرق نیوز اقتصادی 1

رکنا گوناگون 3

ایران اکونومیست اقتصادی 2

راهبرد معاصر گوناگون 1

خبرآنلاین چندرسانه ای 6

خبرآنلاین چندرسانه ای 6

فرارو سیاسی 5

رکنا گوناگون 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

خبرآنلاین چندرسانه ای 7

خبرآنلاین چندرسانه ای 5

فرارو بین‌الملل 5

خبرآنلاین چندرسانه ای 3

راهبرد معاصر گوناگون 1

فرارو بین‌الملل 9

فرارو بین‌الملل 4